Business House
Companii
SAN SYSTEMS INDUSTRY SRL
   Print:
Share: 

SAN SYSTEMS INDUSTRY SRL

Bd. Republicii, Bl.D6, Sc.A+B Mezanin
Arges,Pitesti

• Distribuitor
• Detailist
• Prestator de servicii


  +4 (0745) 341-244

  +4 (0746) 205-353

  +4 (0348) 439-745

  +4 (0248) 222-033

  +4 (0248) 210-838

  +4 (0248) 221-233

  +4 (0348) 439-744





  www.sansystems.ro


Pentru a fi siguri ca primiti cea mai buna oferta, specificati ca datele de contact au fost gasite in catalogul Business House.
   Pozitie pe harta
   Cuvinte cheie

I. TIPURI DE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

 •            proiectare/executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiune de 0,4 kV;
 •            proiectare/executare de linii electrice aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4÷20 kV şi posturi de transformare;
 •            proiectare/montaj de sisteme de automatizare industrială;
 •            proiectare/montaj de reţele de calculatoare, transmisii voce-date;
 •            proiectare/montaj de sisteme TV cu circuit închis, sisteme de sonorizare;
 •            proiectare/montaj de sisteme de interfonie, telefonie, videointerfonie;
 •            proiectare/montaj de sisteme avertizare efracţie şi incendiu, stingere incendii;
 •            proiectare/montaj de sisteme de control acces, ceasoficare şi pontaj automat;
 •            proiectare/montaj de sisteme de condiţionare aer (climatizare-ventilaţie);
 •            verificări PRAM prize de pământ şi instalaţii de legare la pământ;
 •            structuri şi tâmplării metalice din aluminiu;
 •            realizarea şi furnizarea de programe (software) specifice activităţii;
 •            lucrări de instalaţii şi izolaţii (instalaţii electrice, instalaţii sanitare, încălzire centrală, alte instalaţii şi construcţii auxiliare, izolaţii şi protecţii anticorozive la instalaţii);
 •            construcţii de clădiri, hale, depozite, fundaţii, zidării, conducte, lucrări speciale;
 •            montare, asamblare calculatoare, dispozitive de comandă numerică şi control;
 •            activităţi de întreţinere şi service pentru orice tip de instalaţii.

Firma SAN SYSTEMS INDUSTRY:

           Proiectează sisteme de comunicaţii şi transmisii voce-date, televiziune, control acces, supraveghere, detectare, semnalizare, avertizare şi stingere incendii, automatizări industriale, instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune până la 20 kV, instalaţii de condiţionare termică a aerului (termice, climatizare), instalaţii de tratare a aerului (centrale de tratare a aerului, ventilaţie, instalaţii de purificare), instalaţii de tratare apă (dedurizare, clorinare, ionizare, răcire);

           Distribuie echipamentele necesare implementării sistemelor amintite anterior;

           Instalează şi pune în funcţiune sistemele proiectate;

           Asigură service şi asistenţă tehnică pentru sistemele instalate în perioada de garanţie precum şi post-garanţie pe bază de contract;

           Asigură instruirea personalului beneficiarilor ce va urma să lucreze în instalaţiile realizate.

Echipamentele si materialele utilizate sunt din import, corespunzătoare standardelor nationale şi internaţionale din domeniul respectiv.

La realizarea instalaţiilor electrice se folosesc echipamente produse de firmele Schneider Electric, Moeller, ABB, Legrand, Geyer, Philips, Elba, Laguna, Bticino etc.

Pentru instalaţii de avertizare efracţie, avertizare şi stingere incendii se folosesc echipamente produse de firmele DSC, Bentel, Commax, Pyronix, Napco, Kidde Fire, Apollo, Kentech, Bosch, Honeywell, Victaulic, Viking, Tyco.

Suntem distribuitori de echipamente electrice Schneider Electric, RWE, ABB, Siemens, Moeller, echipamente aer condiţionat Daikin, Fujitsu, Hitachi, Toshiba, Mitsubishi Electric, LG Electronics, Citizen, Carrier, Haier, Gree, Midea, echipamente climatizare de precizie CLOSE-CONTROL (pentru localuri tehnice, camere de servere etc.) Emerson Liebert Hiross, Clivet, Uniflair, CIAT, Montair, echipamente de încălzire Viessmann, Ferroli, Buderus, De Dietrich, Hoval, ACV, ICI Caldaie, Unical, Galetti, Riello, echipamente de tratare a aerului Daikin, Trane, York, Ciat, France Air, Wesper, Gea, Hitecsa, Rosenberg, VTS, Rhoss, echipamente de ventilare Sodeca, Soler & Palau, Casals, Systemair, Ciat, Helios, Vortice, Ruck, Lindab, echipamente de tratare apă BWT, Nobel, Lamborghini, agregate pentru producerea apei răcite (chiller-e) Daikin, Ciat, Carrier, York, McQuay, Ferroli, Clivet, Clint, BAC, Jacir etc.

Societatea noastră este membru fondator şi susţinător al A.A.I.R. (Asociaţia pentru Automatizări şi Instrumentaţie din România), sucursala din Piteşti fiind găzduită de organizaţia noastră.

Salariaţii firmei nostre participă în permanență la un număr foarte mare de cursuri, specializări, perfecţionări, simpozioane etc. pentru creşterea pregătirii profesionale şi învăţarea aplicării noilor tehnologii, funcţionării echipamentelor, folosirii soft-urilor specifice din domeniul nostru de activitate, în vederea aplicării cunoștințelor în activitatea desfășurată sau în scopul obţinerii de către firmă a autorizaţiilor şi atestatelor necesare desfăşurării activităţii, pentru implementarea şi certificarea sistemelor de asigurare a calităţii şi a protecţiei mediului.

De asemenea, personalul participă la cursurile de perfecţionare susţinute de specialiştii noștri, conform programei făcute de managementul firmei.



Domenii de activitate

Acoperis

, , , , ,

Certificate

1. Certificat nr. 520 / 06.10.2015, eliberat de AEROQ S.A. Bucureşti, pentru recertificarea Sistemului de Management al Calităţii al S.C. SAN SYSTEMS INDUSTRY S.R.L. Piteşti conform cu SR EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001 :2008. 2. Certificat nr. 152 M / 06.10.2015, eliberat de AEROQ S.A. Bucureşti, pentru recertificarea Sistemului de Management de Mediu al S.C. SAN SYSTEMS INDUSTRY S.R.L. Piteşti conform cu SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004. 3. Certificat nr. 054 S / 06.10.2015, eliberat de AEROQ S.A. Bucureşti, pentru recertificarea Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale al S.C. SAN SYSTEMS INDUSTRY S.R.L. Piteşti conform cu SR OHSAS 18001:2008/BS OHSAS 18001:2007. 4. Atestat nr. 11334 / 04.09.2015 de tip B pentru „proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiune nominală de 0,4 kV”, de tip C1A pentru „proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV” şi de tip C2A pentru „executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”, eliberat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE. 5. Licenţa de funcţionare nr. 0343/T / 15.04.2005, eliberată de M.A.I., I.G.P.R., Direcţia de Ordine Publică pentru proiectare, instalare, modificare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei. 6. Certificat nr. 003 eliberat de Asociaţia Generală a Frigotehniştilor din România, Consiliul Ştiinţific – Organismul de Certificare, la data de 16.07.2012, prin care se certifică S.C. SAN SYSTEMS INDUSTRY S.R.L. Piteşti pentru efectuarea operaţiilor de instalare, întreţinere sau reparaţii la echipamentele de tehnica frigului (instalaţii frigorifice staţionare sau mobile, inclusiv cele de aer condiţionat şi pompe de căldură), conţinând anumite gaze fluorurate cu efect de seră, cf. art. 2, alin. (2) din Reg. (CE) 303/2008, respectiv substanţe care depreciază stratul de ozon atmosferic, conform Reg. (CE) 1005/2009 precum şi pentru confirmarea dlui. Ing. Lita Florian-Gabriel pentru funcţia de Responsabil Tehnic cu Execuţia (RTE - Director Tehnic) / Categoria I în cadrul societăţii, pentru coordonarea operaţiilor specificate în art. 2, alin. (1), lit. a, b, c şi d/(CE) 303/2008, conform art. 4, alin. (2), lit. a, potrivit art. 10/(CE) 517/2014, precum şi cu respectarea prevederilor Reg. (CE) 1005/2009, la instalaţiile enumerate mai sus. Societatea poate efectua cu personal propriu şi operaţiile de: Detectare pierderi – control etanşeitate cf. Reg. (CE) 1516/2007 şi Recuperare / reutilizare agent frigorific cf. (CE) 303/2008 şi (CE) 1005/2009 [inclusiv din instalaţiile mobile de A/C din autovehicule cf. (CE) 307/2008]. 7. Certificat de atestare nr. 1237 / 06.03.2009, eliberat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General pt. Situaţii de Urgenţă, Centrul Naţional pt. Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă pentru executarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. 8. Autorizaţie, seria A, nr. 1940 / 21.03.2012, eliberată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General pt. Situaţii de Urgenţă, Centrul Naţional pt. Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră. 9. Autorizaţie, seria A, nr. 1942 / 21.03.2012, eliberată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General pt. Situaţii de Urgenţă, Centrul Naţional pt. Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. 10. Autorizaţie, seria A, nr. 2582 / 29.08.2012, eliberată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General pt. Situaţii de Urgenţă, Centrul Naţional pt. Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă pentru proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. 11. Atestare nr. GANEx.Q.2014.(10).12.1823 / 25.04.2014, eliberată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă INSEMEX Petroşani, privind capacitatea realizării de activităţi specifice Normativului Nex 01-06 de proiectare, montaj, mentenanta, service, întreţinere instalaţii tehnice în atmosfere potenţial explozive. 12. Autorizaţia nr. 10147 / 16.08.2002, eliberată de Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş pentru măsurarea prizelor de pământ şi a instalaţiilor de legare la pământ. 13. Autorizaţie de funcţionare d.p.v. al protecţiei muncii, nr. 2505/24.01.2001, eliberată de M.M.P.S., Protecţia muncii, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Protecţia Muncii Argeş. 14. Licenţa pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul Uniunii Europene seria LTM nr. 0020746, eliberată de Autoritatea Rutieră Română la data de 05.06.2007. 15. Certificat, seria CP nr. 0013717, eliberat la data de 05.11.2015 de M.T., Autoritatea Rutieră Română, Agenţia A.R.R. Argeş, pentru efectuarea de transport rutier în cont propriu de mărfuri şi/sau de persoane în trafic naţional şi/sau internaţional.

Pret :       Categorie

Contacteaza firma San Systems Industry Srl

Nume
Telefon
Email
Subiect
Mesaj
Securitate
Trimite Mesaj